یگانه جعفری نژاد در نشست صمیمی جوانان با امام جمعه، مدال و لوح قهرمانی کشوری خود را در رشته تیراندازی به امام جمعه شهرستان قدس اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان قدس ، عصر امروز دوشنبه (۱۵ مهرماه)یگانه جعفری نژاد در نشست صمیمی جوانان با امام جمعه، مدال و لوح قهرمانی کشوری خود را در رشته تیراندازی به امام جمعه شهرستان قدس اهدا کرد.

  • نویسنده : خدابنده