امام جمعه شهرستان قدس از نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در محله اسلامی سرخ حصار بازدید کرد.مشاغل خانگی نقش مهمی در احیای برخی هنرها و صنایع دستی خانگی فراموش شده و جایگاه بانوان در اقتصاد خانواده، توسعه تولید داخلی و افزایش روحیه خودباوری در بانوان دارد و این نمایشگاه به همین منظور در محله اسلامی سرخ حصار برپا شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان قدس ، عصر دیروز (سه شنبه ۱۶ مهرماه)امام جمعه شهرستان قدس از نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در محله اسلامی سرخ حصار بازدید کرد.مشاغل خانگی نقش مهمی در احیای برخی هنرها و صنایع دستی خانگی فراموش شده و جایگاه بانوان در اقتصاد خانواده، توسعه تولید داخلی و افزایش روحیه خودباوری در بانوان دارد و این نمایشگاه به همین منظور در محله اسلامی سرخ حصار برپا شد.

  • نویسنده : خدابنده