بازدید و خداقوت امام جمعه شهرستان قدس بهمراه جمعی از مسئولان شهرستان از شعبات اخذ رای مستقر در مدارس، مساجد و مرکز فنی حرفه ای صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دفتر امام جمعه شهرستان قدس، بازدید و خداقوت امام جمعه شهرستان قدس بهمراه جمعی از مسئولان شهرستان از شعبات اخذ رای مستقر در مدرسه حافظ شهرک شهید عزیزی، مساجد و مرکز فنی حرفه ای صورت گرفت.

  • نویسنده : میراحمدی