نشست کارگروه کارشناسی پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب در سالن جلسات دفتر امام جمعه به ریاست مدیر اجرایی قرارگاه فرهنگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان قدس، صبح یکشنبه و دوشنبه ۱۹ و ۲۰ خرداد نشست کارگروه کارشناسی پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب در شهرستان قدس ، در سالن جلسات دفتر امام جمعه و به ریاست مدیر امور اجرایی قرارگاه فرهنگی برگزار شد .