صبح امروز سه شنبه ۱۳ آذر جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و روسای ادارات شهرستان در دفتر امام جمعه شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دفتر امام جمعه شهرستان قدس، صبح امروز سه شنبه ۱۳ آذر جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و روسای ادارت شهرستان در دفتر امام جمعه شهرستان قدس برگزار شد.

در این جلسه امام جمعه شهرستان قدس در خصوص بازدید مسئولان از مناطق حاشیه شهر و ارائه گزارش از روند کار در این مناطق بصورت هر سه ماه یک بار تاکید کرد.