عصر دیروز (سه شنبه ۱۶مهرماه)حضور و گفت وگوی امام جمعه شهرستان قدس با مردم در میز خدمت محله اسلامی در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام سرخ حصار صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان قدس،عصر دیروز (سه شنبه ۱۶مهرماه)حضور و گفت وگوی امام جمعه شهرستان قدس با مردم در میز خدمت محله اسلامی در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام سرخ حصار صورت گرفت.

  • نویسنده : خدابنده