صیح شنبه (۱۳مهر)در هفته نیروی انتظامی جلسه ائمه جمعه استان تهران با فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان قدس،صیح شنبه (۱۳مهر)در هفته نیروی انتظامی جلسه ائمه جمعه استان تهران با فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

  • نویسنده : خدابنده