از مجموعه کتابهای دو زبانه ایران ما، بخش اول (شهید حاج قاسم سلیمانی) با موضوع دل نوشته هایی به زبان ساده و کودکانه برای سردار با حضور نویسنده خانم سیده فائزه سید جوادی توسط امام جمعه شهرستان قدس رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دفتر امام جمعه شهرستان قدس، در نوزدهمین نشست صمیمی جوانان با امام جمعه شهرستان قدس از مجموعه کتابهای دو زبانه ایران ما، بخش اول (شهید حاج قاسم سلیمانی) با موضوع دل نوشته هایی به زبان ساده و کودکانه برای سردار با حضور نویسنده خانم سیده فائزه سید جوادی توسط امام جمعه شهرستان قدس رونمایی شد.

  • نویسنده : میراحمدی