عصر دیروز یکشنبه(۱۴مهر)طرح رقابت در خدمت ملاقات چهره به چهره مسئولین با مردم همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه حضرت علی اصغر علیه السلام شهید شاه بوداغیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان قدس عصر دیروز یکشنبه(۱۴مهر)طرح رقابت در خدمت ملاقات چهره به چهره مسئولین با مردم همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه حضرت علی اصغر علیه السلام شهید شاه بوداغیان برگزار شد.

  • نویسنده : خدابنده