امام جمعه شهرستان قدس در پی حضور با شکوه مردم در انتخابات و تبریک به نماینده منتخب پیام تشکر ارسال کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دفتر امام جمعه شهرستان قدس، پیام تشکر امام جمعه شهرستان قدس از حضور با شکوه مردم در انتخابات و تبریک به نماینده منتخب صورت گرفت.

  • نویسنده : میراحمدی