گفتگوی امام جمعه شهرستان قدس با استاندار تهران در حاشیه صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی در ستاد فرماندهی ویژه غرب استان صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان قدس ،صبح یکشنبه (۱۴مهر)گفتگوی امام جمعه شهرستان قدس با استاندار تهران در حاشیه صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی در ستاد فرماندهی ویژه غرب استان صورت گرفت.

  • نویسنده : خدابنده