بنا به تدبیر امام جمعه شهرستان قدس و با همت و تلاش ستاد نماز جمعه و مشارکت مردم، 5 راس گوسفند به نیت دفع بلا قربانی و بین نیازمندان توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دفتر امام جمعه شهرستان قدس، بنا به تدبیر امام جمعه شهرستان قدس و با همت و تلاش ستاد نماز جمعه و مشارکت مردم خدا جوی و نیکوکار شهرستان ، ۵ راس گوسفند به نیت سلامتی مردم و دفع بلا و امراض امروز در محوطه مصلی شهرستان قربانی و بین نیازمندان توزیع گردید.

  • نویسنده : میراحمدی