اقدامات پیشگیرانه راهکار مقابله با آسیب های اجتماعی است ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

اقدامات پیشگیرانه راهکار مقابله با آسیب های اجتماعی است

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قدس با حضور امام جمعه برگزار شد

بایگانی‌های ستاد امر به معروف -
چیزی یافت نشد !