ترویج “فرهنگ زکات” در دستور کار نهادهای فرهنگی باشد/ لزوم تبیین جایگاه و نقش زکات در ریشه‌کنی فقر ۲۶ دی ۱۳۹۷

ترویج “فرهنگ زکات” در دستور کار نهادهای فرهنگی باشد/ لزوم تبیین جایگاه و نقش زکات در ریشه‌کنی فقر

امام جمعه شهرستان قدس گفت:مسئله زکات آن‌چنان که باید در بین مردم ما جا نیفتاده و نیازمند تبلیغ و ترویج بسیاری است.

بایگانی‌های ستاد زکات -
چیزی یافت نشد !