جلسه اعضای شورای امور مساجد ناحیه امام موسی صدر شهرستان قدس برگزار شد ۱۹ آذر ۱۳۹۷

جلسه اعضای شورای امور مساجد ناحیه امام موسی صدر شهرستان قدس برگزار شد

ظهر امروز دوشنبه ۱۹ آذر جلسه اعضای شورای امور مساجد ناحیه امام موسی صدر شهرستان قدس با حضور امام جمعه شهرستان و جمعی از روحانیون برگزار شد .

بایگانی‌های شورا ساماندهی امور مساجد -
چیزی یافت نشد !